Innovation

Ballastwater

Het ballastwater wordt in havens, rivieren en op open zee in ballasttanks geladen en elders op de wereld in een haven weer gelost. Jaarlijks wordt hierdoor zo’n 10 miljard ton ballastwater verplaatst over de wereld. Dit zorgt voor de verspreiding van uitheemse (invasieve) waterorganismen die in een andere ecologische zone geen natuurlijke vijanden hebben. Volgens de Nature Conservancy is de scheepvaart hiermee de grootste oorzaak van de introductie van invasieve soorten in zee wereldwijd. Met de toename van de scheepsgrootte, het aantal schepen en de hogere snelheid, kortom met de intensivering van het scheepvaartverkeer, is dit een ernstig probleem geworden.

Het doel is het ontwikkelen van een ballastwater behandelingssysteem (Bioxxide), gebaseerd op een gebruik van natuurlijk biocide. Naar aanleiding van dit project is een ballastwaterbehandelingssysteem ontwikkeld waarmee (micro-) organismen in waterreservoirs c.q. tanks gedood kunnen worden aan de hand van biocide in combinatie met mechanische filtering. De nadruk van dit proces ligt op de natuurvriendelijke behandeling van het water en minimale impact op het milieu.

Project Partners:
TPU Services BV is gevestigd in Middelburg
Hookshire BV is gevestigd in Willemstad

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Economische zaken in het kader van MIT.